Ống đồng thau

Ống đồng vàng, ống đồng thau cây thẳng, ống đồng hợp kim cây dài 3m
Chat với gian hàng
; //}