Ống đồng điều hòa dạng cây

Ống đồng điều hòa dạng cây thẳng, ống đồng đỏ cây thẳng dài 2.9m, ống đồng máy lạnh cây thẳng
Chat với gian hàng
; //}