Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Công Trình Dự Án - 0964.528.678/042.2410.666

Khu Vực Hà Nội - 0969.049.049/0987.521.521

Khu Vực Miền Bắc - 0975.302.302 / 0985.324.324

KV KV Miền Trung, Sài Gòn - 0985.324.324 / 0972.370.370

Thống kê truy cập
Ống đồng phi 53.98 x 1.40
Giá: 0 VNĐ

Tên hàng: Ống đồng cây  Hailiang

Kích cỡ: 53.98 x 1.40 x 3M

Đơn Giá: 

Trọng Lượng: 6.18 Kg / Cây 3Mét

Sai số: Max 3%

Thành Phần: Cu Min 99.9% , Thành phần khác Max 0.1%

Tiêu chuẩn kỹ Thuật: Đạt tiêu chuẩn ASTM B280, C12200

Nhà sản xuất: Hailiang Việt Nam

 

 


Sản phẩm cùng loại:
Ống đồng phi 53.98 x 1.20
Giá bán: 0 VNĐ
Ống đồng phi 53.98 x 1.20 Giá bán: 0 VNĐ
Ống đồng phi 44.45 x 1.20
Giá bán: 0 VNĐ
Ống đồng phi 44.45 x 1.20 Giá bán: 0 VNĐ
Ống đồng phi 41.28 x 1.52
Giá bán: 0 VNĐ
Ống đồng phi 41.28 x 1.52 Giá bán: 0 VNĐ
Ống đồng phi 41.28 x 1.40
Giá bán: 0 VNĐ
Ống đồng phi 41.28 x 1.40 Giá bán: 0 VNĐ
Ống đồng phi 41.28 x 1.20
Giá bán: 0 VNĐ
Ống đồng phi 41.28 x 1.20 Giá bán: 0 VNĐ
Ống đồng phi 41.28 x 1.00
Giá bán: 0 VNĐ
Ống đồng phi 41.28 x 1.00 Giá bán: 0 VNĐ
Ống đồng phi 38.00 x 1.20
Giá bán: 0 VNĐ
Ống đồng phi 38.00 x 1.20 Giá bán: 0 VNĐ
Ống đồng phi 38.00 x 1.00
Giá bán: 0 VNĐ
Ống đồng phi 38.00 x 1.00 Giá bán: 0 VNĐ
Ống đồng phi 34.93 x 1.40
Giá bán: 0 VNĐ
Ống đồng phi 34.93 x 1.40 Giá bán: 0 VNĐ
Ống đồng phi 34.93 x 1.20
Giá bán: 469.000 VNĐ
Ống đồng phi 34.93 x 1.20 Giá bán: 469.000 VNĐ
Ống đồng phi 34.93 x 1.00
Giá bán: 393.000 VNĐ
Ống đồng phi 34.93 x 1.00 Giá bán: 393.000 VNĐ