Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Công Trình Dự Án - 0964.528.678/042.2410.666

Khu Vực Hà Nội - 0969.049.049/0987.521.521

Khu Vực Miền Bắc - 0975.302.302 / 0985.324.324

KV KV Miền Trung, Sài Gòn - 0985.324.324 / 0972.370.370

Thống kê truy cập
Ống đồng phi 28.58 x 1.00
Giá: 0 VNĐ

Tên hàng: Ống đồng cây  Hailiang

Kích cỡ: 28.58 x 1.00 x 3M

Đơn Giá: 

Trọng Lượng: 2.32 Kg / Cây 3Mét

Sai số: Max 3%

Thành Phần: Cu Min 99.9% , Thành phần khác Max 0.1%

Tiêu chuẩn kỹ Thuật: Đạt tiêu chuẩn ASTM B280, C12200

Nhà sản xuất: Hailiang Việt Nam

 


Sản phẩm cùng loại:
Ống đồng phi 28.58 x 0.81
Giá bán: 0 VNĐ
Ống đồng phi 28.58 x 0.81 Giá bán: 0 VNĐ
Ống đồng phi 25.40 x 1.20
Giá bán: 0 VNĐ
Ống đồng phi 25.40 x 1.20 Giá bán: 0 VNĐ
Ống đồng phi 25.40 x 1.00
Giá bán: 0 VNĐ
Ống đồng phi 25.40 x 1.00 Giá bán: 0 VNĐ
Ống đồng phi 25.40 x 0.81
Giá bán: 230.000 VNĐ
Ống đồng phi 25.40 x 0.81 Giá bán: 230.000 VNĐ
Ống đồng phi 22.22 x 1.20
Giá bán: 293.000 VNĐ
Ống đồng phi 22.22 x 1.20 Giá bán: 293.000 VNĐ
Ống đồng phi 22.22 x 1.00
Giá bán: 246.000 VNĐ
Ống đồng phi 22.22 x 1.00 Giá bán: 246.000 VNĐ
Ống đồng phi 22.22 x 0.81
Giá bán: 201.000 VNĐ
Ống đồng phi 22.22 x 0.81 Giá bán: 201.000 VNĐ