Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Công Trình Dự Án - 0964.528.678/042.2410.666

Khu Vực Hà Nội - 0969.049.049/0987.521.521

Khu Vực Miền Bắc - 0975.302.302 / 0985.324.324

KV KV Miền Trung, Sài Gòn - 0985.324.324 / 0972.370.370

Thống kê truy cập
Ống đồng phi 9.52 x 0.60
Giá: 0 VNĐ

 Tên hàng: Ống đồng cuộn Hailiang

Kích cỡ: 9.52 x 0.6 x 15M

Đơn Giá: 

Trọng Lượng: 2.25 Kg / Cuộn 15Mét

Sai số: Max 3%

Thành Phần: Cu Min 99.9% , Thành phần khác Max 0.1%

Tiêu chuẩn kỹ Thuật: Đạt tiêu chuẩn ASTM B280, C12200

Nhà sản xuất: Hailiang Việt Nam


Sản phẩm cùng loại:
Ống đồng phi 9.52 x 0.50
Giá bán: 0 VNĐ
Ống đồng phi 9.52 x 0.50 Giá bán: 0 VNĐ
Ống đồng phi 7.94 x 0.50
Giá bán: 0 VNĐ
Ống đồng phi 7.94 x 0.50 Giá bán: 0 VNĐ
Ống đồng phi 6.35 x 0.60
Giá bán: 0 VNĐ
Ống đồng phi 6.35 x 0.60 Giá bán: 0 VNĐ
Ống đồng phi 6.35 x 0.55
Giá bán: 0 VNĐ
Ống đồng phi 6.35 x 0.55 Giá bán: 0 VNĐ
Ống đồng phi 6.35 x 0.50
Giá bán: 0 VNĐ
Ống đồng phi 6.35 x 0.50 Giá bán: 0 VNĐ
Ống đồng phi 19.05 x 1.00
Giá bán: 0 VNĐ
Ống đồng phi 19.05 x 1.00 Giá bán: 0 VNĐ
Ống đồng phi 19.05 x 0.91
Giá bán: 0 VNĐ
Ống đồng phi 19.05 x 0.91 Giá bán: 0 VNĐ
Ống đồng phi 19.05 x 0.81
Giá bán: 0 VNĐ
Ống đồng phi 19.05 x 0.81 Giá bán: 0 VNĐ
Ống đồng phi 19.05 x 0.70 x 15m
Giá bán: 0 VNĐ
Ống đồng phi 19.05 x 0.70 x 15m Giá bán: 0 VNĐ
Ống đồng phi 15.88 x 1.00
Giá bán: 0 VNĐ
Ống đồng phi 15.88 x 1.00 Giá bán: 0 VNĐ
Ống đồng phi 15.88 x 0.91
Giá bán: 0 VNĐ
Ống đồng phi 15.88 x 0.91 Giá bán: 0 VNĐ